GL Vanna White x Tasty Waves

Strain Type

Hybrid

THC %

65.80

CBD %

.01

Pricing

$60/Gram


X