Hybrid Rosin 15x

Hybrid
Rosin

Strain Type

Hybrid / Sativa Dominant

THC %

63.9

CBD %

1.03

Pricing

$35/half $65/gram